ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

คนหาเช้ากินค่ำ เดือดร้อนหนัก เผยถอดใจชีวิตมีแต่ขาดทุน รายได้ลดลง รายจ่ายเท่าเดิม

ผู้ประกอบการรถสองแถว คนหาเช้ากินค่ำ เดือดร้อนหนัก เผยกำลังจะถอดใจชีวิตมีแต่ขาดทุน รายจ่ายเท่าเดิม รายได้ลดลงบอลสเต็ปบอลสเต็ป วันที่ 27 ก.ค. 64 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการรถสองแถว กำลังเจอกับปัญหาขาดทุน หลังจากจังหวัดฉะเชิงเทราถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิว ห้ามการดินทางข้ามจังหวัด คงเหลือแค่การเดินทางระหว่างตำบล ระหว่างอำเภอ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งผลให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางสัญจรโดยรถประจำทางหรือรถสองแถว หายไปกว่า 95%

ผู้ประกอบการรถสองแถว เปิดเผยว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ที่ขยายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ จึงเลือกที่จะงดการเดินทาง ส่วนผู้ที่มีรถส่วนตัวก็จะอาศัยนำรถของตนใช้เพื่อการเดินทาง เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจ ได้รับเชื้อจากภายนอก ทำให้วันนี้ผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบอาชีพขับรถสองแถวต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ชีวิตมีแต่ขาดทุน ถึงแม้ผู้ประกอบการบางรายจะได้รับการช่วยเหลือจากการงดเก็บ หรือจ่ายเพียงแค่บางส่วนของค่าคิวในการวิ่งที่เคยต้องเสียเป็นประจำ

แต่ด้วยสภาพของความเป็นจริงในขณะนี้ รถสองแถวบางคันมีผู้โดยสารไม่ถึง 10 คนต่อวันก็มี ในขณะที่ค่าเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ในการวิ่งแต่ละเที่ยว ยังคงต้องมีค่าใช้จ่ายเหมือนเดิม ทุกวันนี้ที่ยังขับรถวิ่งอยู่ ก็เพื่อหาเงินกินข้าวเป็นมื้อๆ เท่านั้น จึงอยากให้ส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือในเรื่องของการลดค่าเช่ารถ ที่หลายคนยังต้องเช่ารถเพื่อประกอบอาชีพ ลดหรืองดการจัดเก็บค่าคิว หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าเชื้อเพลิง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น