ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

ความหมายของ นาฬิกา “หน้าปัดเลข ๙” ณ สถานีกลางบางซื่อ

พามารู้จักนาฬิกาหน้าปัดเลข ๙ ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่น เห็นได้ชัดเจนจากทางด่วนศรีรัช ณ “สถานีกลางบางซื่อ” สถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทย รัฐบาลไทยตั้งเป้าให้สถานีแห่งนี้เป็นสถานีทดแทนสถานีรถไฟกรุงเทพเดิม (หัวลำโพง)

lsm99

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการทางพิเศษศรีรีชเป็นประจำ แน่นอนว่าคุณจะต้องขับรถผ่าน “สถานีกลางบางซื่อ” ศูนย์กลางการเดินทางที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และเป็น Landmark lsm99 แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครซึ่ง “สถานีกลางบางซื่อ” จะมีนาฬิกาที่ถูกแขวนไว้เป็นเอกลัษณ์โดดเด่นด้วย “หน้าปัดนาฬิกาเลข ๙” เพียงเลขเดียว


นาฬิกาประจำสถานีอันยิ่งใหญ่นี้ถูกตั้งใจออกแบบให้มีความโดดเด่นด้วยความเป็นตัวตนคนไทย ตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาจึงเป็นเลขไทย ซึ่ง มีความหมายเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙

สถานีรถไฟทั่วโลกจะมีนาฬิกาเป็นเอกลักษณ์นั่นหมายถึง ‘การเดินทางที่เที่ยงตรง’ เมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะย้ายศูนย์กลางการคมนาคมทางรางจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) มายังสถานีกลางบางซื่อ และได้คำนึงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นมาอย่างยาวนานของการรถไฟไทย จึงได้หยิบจุดเด่นของสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) มาเป็นรูปแบบด้านหน้าอาคารสถานีกลางบางซื่ออีกด้วย