ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

นาฬิกา เรือนแรกของโลก

การประดิษฐ์ “นาฬิกาเรือนแรกของโลก” สล็อตpg ยังไม่มีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด แต่จุดกำเนิดของเครื่องบอกเวลานั้นต้องย้อนกลับไปได้ถึง 5000-6000 ก่อน เริ่มจากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ชาวอียิปต์เมื่อ 3500 ปีก่อนคริสตกาล มีอุปกรณ์บอกเวลาในรูปของแท่งหินสูงสี่เหลี่ยมยอดปิระมิด ซึ่งจะทอดเงาลงบนทรายบอกเวลาที่ผ่านไป

เว็บสล็อต

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นก็มีการใช้นาฬิกาแดดด้วย นาฬิกาแดดประกอบด้วยแผ่นโลหะทรงกลมมีส่วนนูนลาดเอียงขึ้นมาจากตรงกลางเมื่อ ดวงอาทิตย์เคลื่อนไป เงาที่ตกลงบนแผงหน้าปัดจะเป็นตัวบอกเวลา ในปี 1500 ก่อนคริสตกาล ชาวอียิปต์ได้พัฒนานาฬิกาแดดที่สามารถพกพาติดตัวได้ขึ้นมา ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของนาฬิกาในปัจจุบัน แต่ยังไม่มีการใช้คำว่า นาฬิกา (Clock)

จนเมื่อถึงยุคที่มีการคิดค้นฟันเฟืองขึ้น ดูเรื่องฟันเฟืองตัวแรกของโลกได้ที่นี่ ซึ่งกลไกซึ่งเคลื่อนที่ด้วยจังหวะสม่ำเสมอและผลักเฟืองให้ขยับไปข้างหน้าด้วย อัตราที่เท่ากัน เว็บสล็อต เมื่อราวปี ค.ศ. 1335 ก้อมีการสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาแห่งแรกเกิดขึ้นในมิลาน เป็นนาฬิกามีเข็มเพียงอันเดียวคือ เข็มชั่วโมง แต่ความเที่ยงตรงของเวลาก็ยังไม่สม่ำเสมอในปี ค.ศ. 1285 ตัวเกาะฟันเฟืองเป็น กลไกซึ่งเคลื่อนที่ด้วยจังหวะสม่ำเสมอและผลักเฟืองให้ขยับไปข้างหน้าด้วย อัตราที่เท่ากัน เมื่อราวปี ค.ศ. 1,335 มีการสร้างหอ

นาฬิกาบอกเวลาแห่งแรกเกิดขึ้นในมิลาน เป็นนาฬิกามีเข็มเพียงอันเดียวคือ เข็มชั่วโมง แต่ความเที่ยงตรงของเวลาก็ยังไม่สม่ำเสมอในปี ค.ศ. 1510 มีการพัฒนาปรับปรุงนาฬิกาโดยชาวเยอรมัน ปีเตอร์ เฮนเรียน แห่งนูเรมเบิร์ก (Peter Henlien of Nuremberg) ซึ่งคิดค้นนาฬิกาที่ใช้ระบบลวดสปริง ถึงแม้นาฬิการะบบลวดสปริงนี้จะมีความเที่ยงตรงมากขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาของมันจะเดินช้าลงเมื่อ

ลวดสปริงเส้นหลัก (mainspring) คลายตัวออก ต่อมาจาคอป เชค (Jacob Zech) แห่งปราก ปรับปรุงนาฬิการะบบนี้โดยใช้ลูกรอกขดลวดมาถ่วงให้แรงดึงของลวดสปริงมีสมดุลแม้จะมีพยายามเพิ่ม ความเที่ยงตรงให้กับอุปกรณ์บอกเวลา แต่นาฬิกาก็ยังทำงานด้วยเข็มเพียงเข็มเดียวต้นทศวรรษที่ 15 นักประดิษฐ์ชาวอิตาลี กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei) เกิดแรงบันดาลใจจะประดิษฐ์

นาฬิกาลูกตุ้มเรือนแรก ขึ้น หลังพบว่าจังหวะการแกว่งของลูกตุ้มจะเท่ากับจำนวนของเวลาเสมอ เขากับลูกชายวินเซนโซ (Vincenzo) จึงเริ่มออกแบบและหาแม่แบบซึ่งเหมาะสมที่สุดโดยยึดหลักการดังกล่าวเป็นหลัก แต่ก็ยังไม่ทันจะได้สร้างนาฬิกาตามแม่แบบที่คิดกันไว้ กาลิเลโอกลับล้มป่วยและเสียชีวิตลง สล็อตออนไลน์ ลูกชายของเขาไม่ได้ปล่อยให้วิสัยทัศน์ของผู้เป็นพ่อสูญเปล่าไปและประดิษฐ์ผลงานต้นแบบ ขึ้นในปี ค.ศ. 1649 แนวคิดของกาลิเลโอ ได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1656 โดยนัก

คณิตศาสตร์ชาวดัตซ์ คริสเตียน ฮูเจนส์ (Chirstiaan Huygens) ที่ได้สร้างนาฬิกาลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักให้เข็มเดินขึ้นเป็นเรือนแรก การประดิษฐ์นี้ทำให้ความพยายามที่จะรักษาเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาเที่ยงตรงอยู่ ตลอดเวลาเป็นไปได้ ถึงแม้นาฬิกาจะยังทำงานด้วยระบบเข็มเดียวในปี ค.ศ. 1889 ชีกมุนด์ รีเฟอร์(Siegmund Riefler) ได้สร้างนาฬิกาลูกตุ้มที่มีความเที่ยงตรงภายในหนึ่งส่วนร้อย

ของวินาที ก่อให้เกิดการสร้างนาฬิกาที่ใช้ลูกตุ้มสองอันตามมาติด ๆ ในปี ค.ศ. 1921 โดยดับเบิลยู.เอช. ช็อตต์ (W. H. Short) นาฬิกานี้ทำงานโดยลูกตุ้มหลักกับลูกตุ้มรอง มีความคลาดเคลื่อนเทียงเศษหนึ่งส่วนพันวินาทีต่อวัน ต่อมา นาฬิกาควอตซ์ (Quartz) เริ่มเข้ามาแทนที่นาฬิกาลูกตุ้มในช่วงทศวรรษที่ 1930 และ 1940 แต่ก็ยังมีการใช้นาฬิกาลูกตุ้มอยู่ในปัจจุบัน

 สล็อตออนไลน์

ในยุคปัจจุบันนาฬิกาได้มีการพัฒนาออกแบบให้สวยงามยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาเป็นนาฬิกาข้อมือที่สามารถสวมใส่ติดตัวตามเราไปในทุกๆที่ และนาฬิกาข้อมือในปัจจุบันนั้นก็มีความสามาถเป็นมากกว่านาฬิกาที่ใช้ดูเวลา ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแฟชั่นสวยๆ เท่ๆ นาฬิกาสปอร์ต ที่สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ สมาร์ตวอช ที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือรับสาย แจ้งเตือน แชทผ่านนาฬิกาก็สามารถทำได้