ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

ป.ป.ช. สั่ง จนท. 90% WFH ต่อถึง 30 ก.ค. งดเดินทางไปต่างจังหวัด

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศ ป.ป.ช. เรื่องแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในนักงาน ป.ป.ช. อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 27 มิ.ย.

 

บอลสเต็ป
บอลสเต็ป โดยระบุว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ได้ลงนามประกาศฉบับที่ 9 เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ป.ป.ช.ให้มีผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน 30% และให้เวิร์ก ฟอร์ม โฮม 70% ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.-15 ก.ค.64 นั้น เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 25 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา และกำหนดพื้นที่สถานการณ์รวม 10 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนั้น

ทางสำนักงาน ป.ป.ช.จึงต้องกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว ได้แก่ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.มีผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 10% และอีก 90% ให้เวิร์ก ฟอร์ม โฮม ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.-30 ก.ค.64 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง, ให้หน่วยงานในสำนักงาน ป.ป.ช.จัดประชุมหรือจัดกิจกรรมได้คราวละไม่เกิน 20 คน โดยให้เน้นรูปแบบการประชุมผ่านระบบทางไกล

ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือบุคลากรหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดและงดเดินทางไปต่างจังหวัดที่ทางราชการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หากกรณีมีความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา, ให้สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ถือปฏิบัติด้วย ส่วนสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 2-8 และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดนั้นๆ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.เป็นต้นไป