ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

“หมอสันต์” ชง 8 แนวทางถึง “บิ๊กตู่” จี้แก้ปัญหาโควิด ลดระบาด-ตาย

[ad_1]

หมอสันต์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จี้ “บิ๊กตู่” เร่งแก้ปัญหาโควิด-19 พร้อมเสนอ 8 แนวทางลดการระบาด-เสียชีวิต

คาสิโน

คาสิโน วันหน่ 3 ส.ค.2564 ศ.เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินรวมอีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต เนื่องจากผู้ป่วยฉุกเฉินปริมาณมาก อีกทั้งหน่ป่วยด้วยโควิด-19 รวมอีกทั้ง ไม่ได้ป่วยด้วยโควิด-19 ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันการ รวมอีกทั้งสมบูรณ์

รวมอีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินปริมาณไม่น้อย ได้ล้มป่วยรวมอีกทั้งเสียชีวิต ภาพจากการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 หน่เหลือก็กำลังเหนื่อยล้า จากการปฏิบัติงานหนักมาอย่างต่อเนื่องรวมอีกทั้งยาวนาน สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ก็เลยมีข้อเสนอต่อ นายกรัฐมนตรี หน่ได้รวบอำนาจการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ มากกว่า 30 ฉบับ ไว้หน่ตนเองได้เร่งดำเนินการดังนี้

1. ทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ รวมอีกทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน ให้คือเอกภาพ มีประสิทธิภาพรวมอีกทั้งประสิทธิผลอย่างจริงจังในขณะนี้ การประสานงานต่างๆ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทวดาฯ รวมอีกทั้งปริมณฑล ยังไม่คือเอกภาพ ไม่มีประสิทธิภาพรวมอีกทั้งประสิทธิผลในการลดการระบาด รวมอีกทั้งการเสียชีวิตจากโควิด-19

2. หยุดการให้ข่าวรวมอีกทั้งการสร้างข่าวหน่ทำให้เกิดความสับสนจนประชาชนไม่เกิดความเชื่อมั่นในตัว ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รวมอีกทั้งรัฐบาลรวมอีกทั้งหน่วยงานต่างๆ รวมอีกทั้งดำเนินการลงโทษผู้หน่สร้างรวมอีกทั้งแพร่ข่าวเท็จอย่างจริงจัง

3. เร่งการตรวจเชิงรุกเพื่อแยกผู้ชิดเชื้อออกจากผู้ไม่ชิดเชื้อโดยเร็วหน่สุด โดยเฉพาะในพื้นหน่รวมอีกทั้งชุมชนหน่มีปัจจัยเสี่ยง อย่างเช่น ชุมชนแออัด โรงงาน แคมป์คนงานก่อสร้าง โดยคือการแยกกักอย่างจริงจังรวมอีกทั้งเข้มงวด ซึ่งในขณะนี้ยังมีการปล่อยปละละเลยกันอยู่

4. นำทรัพยากคอยคอยื่นๆ นอกเหนือจากด้านการแพทย์ รวมอีกทั้งสาธารณสุข (อีกทั้งบุคลากรรวมอีกทั้งวัสดุอุปกรณ์) มาช่วยในการตรวจเชิงรุก การแยกผู้ชิดเชื้อ การช่วยเหลือดูแลการแบกกักหน่บ้าน (Home Isolation) รวมอีกทั้งในชุมชน (Community Isolation) เพื่อบรรเทาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

5. เพิ่มรวมอีกทั้งกระจายศูนย์ตรวจเชิงรุกรวมอีกทั้งฉีดวัคซีนไปยังพื้นหน่เสี่ยง เพื่อลดการแพร่เชื้อจากความแออัด รวมอีกทั้งการเดินทางของประชาชนไปยังศูนย์ฯ หน่มีอยู่น้อยในขณะนี้

6. สนับสนุน รวมอีกทั้งช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ชิดเชื้อมีความมั่นใจว่าตนจะได้รับการดูแลตามสมควร ไม่ว่าจะแยกกักตัวอยู่ในบ้าน ในชุมชน ในวัด ในโรงเรียน ในค่ายทหาร รวมอีกทั้งอื่นๆ

7. สนับสนุนรวมอีกทั้งช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ไม่ชิดเชื้อสามารถดูแลตนเอง ไม่ให้ชิดเชื่อ รวมอีกทั้งในกรณีจำคือ อย่างเช่น อยู่ในพื้นหน่เสี่ยงสูงมาก ได้ย้ายออกไปอยู่ในหน่ปลอดภัย

8.สนับสนุนรวมอีกทั้งช่วยเหลือให้ประชาชนผู้หายจากการชิดเชื้อแล้ว รวมอีกทั้งประชาชนผู้สามารถดูแลตนเอง ไม่ให้ชิดเชื้อเข้ามาดูแล ผู้หน่แยกกักตัวอยู่ในบ้าน รวมอีกทั้งในชุมชนเพื่อบรรเทาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ รวมอีกทั้งสาธารณสุข คือต้น

[ad_2]

รับทำSEO