ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

เตาเผาไม่ทัน! ประกาศไม่รับนอกพื้นครั้ง่ อบจ.นนท์เร่งแก้ปัญหาขยะชิดเชื้อตกค้างอื้อ

[ad_1]

นายก อบจ.นนทบุรี ประกาศงดรับขยะชิดเชื้อนอกพื้นครั้ง่แล้ว เร่งแก้ปัญหาเผาไม่ทันเหลือตกค้างกว่า 5 พันตัน

สล็อตjoker

สล็อตjoker วันครั้ง่ 2 ส.ค.2564 จากกรณีสถานการณ์ขยะชิดเชื้อในพื้นครั้ง่ จ.นนทบุรี ล้นทำให้เตาเผาขยะทำงานไม่ทันจนมีขยะตกค้างครั้ง่ ศูนย์เทคโนโลยีบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยชิดเชื้อภาคกลาง อบจ.นนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี กว่า 500 ตัน แล้วก็ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นจากปริมาณผู้ชิดเชื้อครั้ง่สูงต่อเนื่องล่าสุดเรื่องนี้ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกอบจ.นนทบุรี เปิดเผยว่า อบจ.นนทบุรี จำคือต้องจัดเก็บขยะจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งยังในพื้นครั้ง่จ.นนทบุรี ยกเว้นเทศบาลนครนนทบุรี แล้วก็ก็เทศบาลนครปากเกร็ด ครั้ง่จัดเก็บขยะชิดเชื้อเองแล้วก็ก็นำส่งครั้ง่ศูนย์กำจัดมูลฝอย อบจ.นนทบุรี เองซึ่งแต่ละวันครั้ง่ปริมาณรวมกันกว่า 30 ตันต่อวัน รวมทั้งยังยังต้องรับขยะชิดเชื้อจากจังหวัดต่างๆในภาคกลาง ส่งมาเผาทำลายครั้ง่เตาเผาแห่งนี้ตามระเบียบข้อบังคับครั้ง่กรมมลพิษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ก็สิ่งแวดล้อม คือผู้ออกทุนสร้างเตาเผาขยะแห่งนี้ไว้

“ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้มีปริมาณขยะชิดเชื้อเพิ่มขึ้นคือประมาณ 30 ตันต่อวัน แต่เตาเผาขยะครั้ง่มีอยู่ 2 เตานั้น สามารถเผาได้เพียงประมาณ 16 ตันต่อวันทำให้เกิดปัญหาขยะเหลือตกค้างอยู่ครั้ง่ศูนย์กำจัดขยะในโรงเก็บขยะแล้วก็ก็ลานสะสมปริมาณมาก แม้คือในสถานการณ์ปกติแล้วเตาเผาขยะชิดเชื้อ 2 เตาของอบจ.เพียงพอเพียงคอยงรับ ไม่เคยเกิดปัญหาขยะตกค้างแบบนี้มาก่อน สถานการณ์ในช่วงเวลานี้ก็เลยต้องหาทางระบายขยะออกด้วยเหตุว่าอาจทำให้สถานครั้ง่เก็บไม่เพียงพอเพียง ขณะนี้วางไว้ 2 แนวทางครั้ง่มีการพูดคุยกับกรมอนามัย คือ

นวทางครั้ง่ 1 ให้คัดแยกขยะชิดเชื้อเฉพาะจากศูนย์พักคอยครั้ง่คืออาหารหรือของกินต่าง ๆ ออก แล้วนำไปดำเนินการฝั่งกลบแบบขยะอุตสาหกรรม ซึ่งแตกแตกต่างจากขยะทั่วไป โดยจะนำเรื่องเข้าครั้ง่ประชุมสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีอีกครั้ง ให้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ก็ปลูกจิตสำนึกให้คนไข้ช่วยกัน ส่วนการฝังกลบนั้นจะมีการฉีดยาฆ่าเชื้อก่อนทำการฝั่งกลบ ด้วยเหตุว่าขยะพวกนี้แม้นำไปเผาโดยตรงเมื่อเข้าไปในเตาเผาจะทำให้อุณหภูมิความร้อนลดลง

แนวทางครั้ง่ 2 อบจ.ได้ทำหนังสือไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหรรม ขอใช้เตาเผาขยะเผาตรงครั้ง่ อ.แพรกษา จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีความร้อยสูงกว่าเตาเผาขยะชิดเชื้อ แม้สามารถแปลงกฎเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมได้ เตาเผาขยะชุมชนพวกนี้จะลดปริมาณขยะชิดเชื้อลงไปได้ โดยเวลานี้อบจ.นนทบุรีได้หยุดรับขยะชิดเชื้อจากจังหวัดต่าง ๆ ครั้ง่เคยรับมาดำเนินการเผาในศูนย์กำจัดขยะชิดเชื้อแล้ว เพื่อเตรียมพื้นครั้ง่ไว้คอยงรับขยะชิดในจ.นนทบุรี ครั้ง่ยังอาจมีปริมาณเพื่อขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเตาเผาครั้ง่มีอยู่ไม่เพียงพอเพียงครั้ง่จะคอยงรับขยะชิดเชื้อได้ในขณะนี้

[ad_2]

รับทำSEO